IMG_5536.jpg

 LADDBOXAR 

Att ladda en elbil/hybrid kräver höga strömmar, vilket innebär att det är viktigt att använda en laddbox - oavsett om man laddar hemma eller på jobbet.
 

Rådet är att alltid ha laddboxen kopplad till 3-fas och minst 20-25Ah säkringar.
 

Vi kommer gärna och gör en analys av dina förutsättningar för en laddbox, samt ge ett kostnadsförslag utifrån dina förutsättningar.
 

Du kan också få 50% i bidrag på denna typ av investering!