Bostadsrättsföreningar

 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 

Hos Bostadsrättsföreningar handlar det oftast om att samla all elförbrukning inom samma mätpunkt och på så vis ta tillvara på den solenergi som produceras. På detta sätt kommer det direkt till nytta för alla boende i föreningen.
 

Det innebär oftast att solelen som produceras används direkt i fastigheten - utan att skicka iväg denna ut på nätet.
 

Vi har mätsystem som vi installerar som undermätare till varje lägenhet och via detta system kan man hantera energidebiteringar helt automatiskt - på den ordinarie avin eller enligt önskemål.
 

Ett ökande behov är att även installera laddboxar till elbilar. Detta kan debiteras på samma sätt till dom som har behov av detta.