Vinkällaren kyls av solen!

Här bjuder vi på bilder på en lite annorlunda installation i Vetlanda. I närförorten Bäckseda finns det numera 30 stycken solpaneler installerade på både vinkällare och altantak.

Inte många i Sverige kyler sin vinkällare med solen! På Ekebäcksvägen i Vetlanda har elkostnaderna mer än halverats genom solenergi. Solpanelerna har ett prismaglas, som innebär att de får in mer solenergi även med snäv vinkel mot solen. Detta ökar solelproduktionen med ca 15% mot vanligt glas vid liknande förutsättningar.

För mer information om hur detta är möjligt, kontakta oss.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5