Ny Vimmerbyförening säljer solelsandelar: “Ett erbjudande från landsbygd till stad.”

Interimstyrelsen för solenergi i Vimmerby ekonomisk förening. Från vänster: Per Åke Svensson, Mats Farne, Caroline Hemmingsson och Kristina Lindelöf. Här tillsammans med Torbjörn Swahn, vd för VEMAB. All el som produceras vid solcellsanläggningen i Vennebjörke kommer att levereras till Vimmerby Energi.

Nu kan vem som helst vara med och skapa lokalproducerad solel – den nya ekonomiska föreningen Solenergi i Vimmerby erbjuder allmänheten att köpa andelar. 640 solpaneler kommer att monteras på Mats Farnes fårstall på gården i Vennebjörke. – En tredjedel av andelarna har tecknats av interna intressenter. Nu går vi ut med ett erbjudande, från landsbygd till stad, säger Per Åke Svensson, ordförande i interimstyrelsen.

Intresset för solel växer, men alla hushåll och företag som vill få sin energi producerad från solceller har inte möjlighet att investera i egna solceller.

– Det är många som vill vara miljövänliga energikonsumenter, men inte vet hur de ska göra om man bor i lägenhet eller kanske ett kulturhus inne på Båtsmansbacken, säger Kristina Lindelöf, som installerade solcellspaneler på taket på gårdsbutiken i Ingebo Hagar med gott resultat.

Men nu finns alltså möjligheten. Solenergi i Vimmerby ekonomisk förening räknar med att de 640 panelerna på Mats Farnes fårstallstak ska monteras i maj och att man redan till hösten ska kunna producera ström.

– Föreningen hyr taket av Mats, varje panel är en andel och varje andel kommer att kosta 5 000 kronor. Så här långt är 200 andelar tecknade av interna intressenter och för resterande två tredjedelar är det nu fritt fram för vem som helst att köpa egna solcellsandelar, säger Per Åke Svensson, ordförande i interimstyrelsen.

Det primära syftet är att föreningen genom försäljning av solel ska möjliggöra utökning med fler anläggningar.

– Det finns gott om tak på landsbygden. Vi ser det här som ett sätt för landet att erbjuda något till staden. De som bor i staden kan få känna sig lite duktiga och miljövänliga.

Kostnaden för solcellsanläggningen i Vennebjörke beräknas landa på två till tre miljoner. Får-uppfödaren Mats Ferne var intresserad av solel redan när han byggde sitt fårstall 2010.

– Men det är ju en stor investering. På det här sättet kan vi utnyttja taket utan att behöva binda alltför mycket eget kapital.

Bland de intressenter som tecknat andelar i solcellsanläggningen finns Kulturskolan i Vimmerby och Vimmerby Energi. Hundra procent av den producerade elen kommer att levereras till det lokala energibolaget, som sedan delar ut elen till det allmänna nätet.

– Vi ser ett växande intresse och som lokalt energibolag vill vi vara med på tåget. Elnätet står inför en modernisering och det här ligger inom vår utbytesplan. Att delta i projektet passar också väl in vår profil som miljövänlig energiproducent, säger VEMAB:s vd Torbjörn Swahn.

Samarbetsavtalet med Vimmerby Energi löper fem år.

– Det har varit en förutsättning med en lågsiktig och stabil samarbetspartner, säger Mats Farne.

Dan Airosto från totalentreprenören och huvudleverantören Air By Solar AB, säger att taket i Vennebjörke har perfekta förutsättningar.

– Det vetter exakt mot söder. Taklutningen är något lägre än det optimala, men vi pratar om så få procent att jag skulle vilja säga att det är perfekt. Anläggningens 640 paneler kommer att ha en toppeffekt på 185 kilowatt och förväntad produktion kommer att ligga på strax under 160 000 kWh på årsbasis. Produktionen motsvarar årsförbrukningen av energi för 64 lägenheter.

Föreningen hoppas på många andelsägare.

– Hellre fler små än få stora. Det här är en folkrörelse och första andelsföreningen av det här slaget i norra Kalmar län, säger Per Åke Svensson.

Text och bild – Vimmerby Tidning

För mer information och visat intresse, besök Solenergi i Vimmerby.