Kristina visar vägen- sparar både på miljö och pengar genom att bli egen solelproducent!

Kristina Lindelöf på Ingebo Hagar, visar vägen hur man kan spara både miljö och pengar på att bli egen solelproducent! I Ingebo Hagar kör man företagsbilen på egenproducerad el. Laddstolpen vid husknuten laddar bilen med el som produceras av solcellerna på gårdsbutikens tak.

Besökare i Ingebo Hagar kan förstås ladda sin elbil gratis här!

20160204_133251100% elbil