Krav på bygglov slopas i augusti 2018

Nu har regeringen beslutat att slopa bygglov i samtliga kommuner. Detta gäller vid installation av en solcellsinstallation. Det innebär att ca 20 kommuner i landet inte längre kan fördröja och fördyra en investering av en solcellsanläggning.

Men – om man frångår vinkeln på taket och t.ex. installerar på ett platt tak – eller använder stativ där solcellerna vinklas upp och frångår takets lutning, skall en kontakt tas med berörd kommun före installation.