Solceller halverar elförbrukningen

En familj på Fårstigen 1 i Vetlanda har investerat i solceller. Detta gör att de mer än halverar sin årliga elförbrukning.

34 stycken solceller är fördelade på söder-väster och östertak. Detta innebär att familjen får en bra fördelning av solelproduktionen över dagen.

Slide 1
Slide 2
Slide 3