Krav på bygglov slopas i augusti 2018

Nu har regeringen beslutat att slopa bygglov i samtliga kommuner. Detta gäller vid installation av en solcellsinstallation. Det innebär att ca 20 kommuner i landet inte längre kan fördröja och fördyra en investering av en solcellsanläggning. Men – om man frångår vinkeln på taket och t.ex. installerar på ett platt tak – eller använder stativ Läs mer om Krav på bygglov slopas i augusti 2018[…]