70 solpaneler gör familj självförsörjande på el

Nu har Air By Solar installerat 70 stycken 240W solceller på Stora Hillhult. Familjen kommer i stort sett att vara självförsörjande på el, hänsyn taget till den elen som sälj ut på nätet.

1:a juli kommer nya regler träda i kraft. Då finns det möjlighet att få ersättning för elen upp till 1,80kr/ levererad kWh.

Man får 0,60kr/kWh i skattesubvention. Detta dras i den årliga deklarationen. Det finns goda möjligheter att sälja el till elhandelbolagen för 1kr/kWh och om man levererar ut mer än 2000kWh/år kan man ansluta sig till det svenska elcertifikatsystemet. Detta ger idag ca 0,20kr/kWh

För att få mer information om hur det fungerar, klicka på länken:
http://egenel.etc.se/nyhet/solcellssatsningen-raddad-nu-kor-vi

Slide 1
Slide 2